Normy online dla członków POIIB

Witamy w systemie norm

Zasady korzystania ze Zbioru Polskich Norm w trybie "on-line"

Wybierając opcję „wejście on-line” użytkownik:
 1. Zobowiązuję się do zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do zbioru norm oraz postępowania zgodnie z przyjętymi praktykami bezpieczeństwa w szczególności:
  1. nieudostępniania hasła dostępu do systemu "Normy online dla członków POIIB" osobom trzecim,
  2. przechowywania hasła do systemu "Normy online dla członków POIIB" w miejscu niedostępnym dla osób trzecich,
  3. zmiany hasła okresowo co 30 dni
 2. Zobowiązuję się - nie kopiować, nie przenosić do innych portali, nie modyfikować oraz nie drukować całości lub fragmentów norm.
 3. Zobowiązuję się do zablokowania stacji roboczej, w przypadku konieczności czasowego opuszczenia stanowiska pracy w trakcie korzystania, tak aby nikt nie miał wglądu do tego co znajduje się na monitorze.
 4. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń, że niestosowanie się do powyższego regulaminu, skutkować będzie odpowiedzialnością karną i cywilną.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dni 27.07.2017r. do odwołania.


Opcje


Statystyki

 • Max. odwiedzających: 20
 • Licznik Aktualnie: 2 Online

Normy udostępnia

Biuro Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

80-369 Gdańsk
al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. (58) 3248977
fax. (58) 3014498
E-mail: pom@piib.org.pl